Wednesday, April 20, 2011

Hiragana Exercises

Part I:
Read the following conversations in hiragana and write them in romaji.

a: すみませんえいごがわかりませんか。
b: いいえわたしはえいごわかりません。
a: わたしはにほんごがすこしわかります。
b: あなたはアメリカじんですか。
a: はいわたしはアメリカじんです。

a: こんにちわさとさんいかがですか。
b: げんきですおかげさまで。
a: さとさんいまなにをしますか。
b: わたし。わたしはいまひるごはんがたべたいです。
a: すずきさんもたべませんか。レストランでたべたいですね。いいですか。
b: いいですね。そしておさけものみたいです。いいですか。
a: えいいです。いきましょう。

a: こどもがいますか。
b: ええ。さんにんいます。すずきさんは。
a: おとこのことおなのこがいます。
b: こどもさんはおおきですか。
a: おんなのこはおおきです。でもおとこのこはちいさいです。
b: こどもさんはにほんにすんでいますか。
a: いいえアメリカにすんでいます。


Part II:
読んでください。あとでひらがなで書いてください:
Read the following sentences and change them to hiragana.


1. Konnichiwa minna san. Watashi wa Keiko desu. Douso yoroshiku onegaishimasu.
2. Nihon wa kireina kuni desu.
3. Mainichi tomodachi to watashi no heya de benkyoushimasu.
4. Sakana ga daisuki desuga sushi ga kirai desu.
5. Ima watashi wa omoshiroi hon wo yonde imasu.
6. Kyouto he ikimashita. Tanoshikatta desu.
7. Takusan kudamono taberu kara honto genki desu ne.
8. Watashi no sukina iro wa kuro desu.
9. Ocha wo nonde kudasai.
10. Rai nen nihon he ikimasu.
1 comment:

  1. konichiwa sensei.
    watashi wa yuki chan desu.
    nihongo no neko desu.
    anatano suki desu.

    ReplyDelete